Algemene Ledenvergadering DOS 2017

Algemene Ledenvergadering DOS goed verlopen

De aanwezige leden waren duidelijk: een hartelijk welkom aan het nieuwe bestuurslid Myrna Vring!

Het huidige DOS bestuur bestaat nu uit 8 bestuursleden. Dat gaat de goede kant op.

 

Interim-voorzitter stopt per juni 2017

Er heeft zich echter geen inspirerende leider gemeld die het voorzitterschap op zich wil nemen. De huidige interim-voorzitter zal nog tot deze zomervakantie assisteren en zal zich daarna terugtrekken.  Onbegrijpelijk dat er geen gekwalificeerd persoon is die zich er op verheugt om lid te worden van een enthousiast bestuur met liefst 8 bestuursleden.

 

Deze 8 enthousiaste bestuursleden zoeken het volgende type voorzitter

De nieuwe voorzitter is een betrouwbare en open manager. Die enthousiast het bestuur en alle trainsters en trainers ondersteunt bij hun inzet voor onze vereniging DOS.

Die begrijpt hoe mensen in elkaar zitten, hoe goede samenwerking binnen het bestuurlijk en technisch kader tot stand komt en in stand blijft en speelt daarin een stimulerende rol. Een voorzitter die weet wat er bij het besturen van een grote sportvereniging komt kijken. Die samen met de collega-bestuursleden een duidelijke visie formuleert. Die het geheel overziet.

En een voorzitter die energie en vertrouwen geeft en een bindende rol speelt binnen de vereniging. De nieuwe voorzitter is er, evenals de huidige bestuursleden, van overtuigd dat samenwerking en een actiegerichte instelling tot het beste resultaat leidt.

Zo iemand moet toch wel te vinden zijn bij al die ouders en oudere leden?

Aarzel niet, gun jezelf zo’ n leuke uitdaging. Neem in ieder geval contact op met een bestuurslid of een trainster/ trainer. En de huidige interim wil je graag alles vertellen over ons en de vereniging.

De aanwezigen dankten het interim-bestuurslid Janine Parinussa voor haar inzet in het afgelopen jaar. Haar enthousiasme en positieve houding heeft het bestuur in haar eerste bestuursjaar geweldig geholpen.

 

De jaarstukken zijn uitvoerig besproken

De secretaris Diane Kroeskamp en de penningmeester Daan Splinter hadden hun jaarverslagen goed voorbereid. De aanwezigen keurden deze goed. Het nog niet beschikbare verslag van de

kascontrolecommissie zal voor 1 mei 2017 aan het bestuur worden toegezonden. De begroting voor 2017 is besproken en vastgesteld. De gemaakte opmerkingen worden verwerkt.

 

Voorstellen vertrouwenscommissie

De mogelijkheid van het inzetten van de vertrouwenscommissie is toegelicht. De beide leden van deze commissie kunnen vanzelfsprekend rechtstreeks worden benaderd.

 

Nieuw erelid

Op voorstel van het bestuur is Carla Hopman benoemd tot erelid. Reeds 45 jaar zet zij zich volop in voor de turnsters die op het hoogste niveau willen turnen. Zij doet dat onbaatzuchtig en met veel enthousiasme en persoonlijke aandacht voor de turnsters. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld om het meisjes- en damesturnen binnen DOS tot het hoogste niveau binnen het KNGU te brengen. Samen met het vorig jaar benoemde erelid Marjan Bouwens werd zij in de bloemen gezet.

Zie ook het artikel op onze website.