AVG

Op 25 mei jl. is de privacywet ingegaan. Dit is zeker ook van belang voor DOS-Alphen.
In de afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan het dichttimmeren van alle vereiste zaken vanuit de AVG. Daarvan hebt u/je enige dingen kunnen merken. Zo is er in iedere groep een toestemmingsformulier uitgedeeld inzake het plaatsen van foto’s op de website en op onze facebookpagina. Ook het nieuwe inschrijfformulier is hierop aangepast. Mocht je het formulier nog niet hebben ingevuld en ingeleverd, wilt je dit dan zo spoedig mogelijk doen? Het formulier kan worden ingeleverd bij de train(st)er.
Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en verantwoord zijn versleuteld en zeker niet beschikbaar worden gesteld aan derden. DOS-Alphen is AVG-proof!