UPDATE 2 – CORONA VIRUS – TRAININGEN EN ACTIVITEITEN T/M 6 APRIL 2020 OPGESCHORT

16-03-2020

Beste leden en ouders van leden,

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen omtrent de extra aangekondigde maatregelen inzake het Corona virus, heeft het bestuur besloten om zich aan te sluiten bij de door de Rijksoverheid, het NOC-NSF en de KNGU verstrekte richtlijnen.

De periode waarin de trainingen en overige activiteiten komen te vervallen is verlengd tot en met 6 april 2020. Tevens gaan alle door de KNGU ingeplande wedstrijden niet door. Indien mogelijk zal de KNGU de wedstrijden op een later tijdstip inplannen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald worden. Zodra hier meer informatie over bekend is, laten wij dat uiteraard weten.

Tot op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële gevolgen dit voor de vereniging, de leden en de contributie heeft. Het bestuur is hierover in overleg met diverse financieel experts en de verhuurders van de door de vereniging gehuurde accommodaties inclusief het DOS Sporthome.

De KNGU neemt als standpunt in om de kosten die met z’n allen gemaakt worden, zoveel mogelijk met z’n allen te dragen. Daarom adviseert de KNGU om vooralsnog de contributiegelden gewoon te innen. De vaste lasten voor de vereniging lopen immers door of zijn zelfs hoger geworden. Voor onze vereniging is de contributie de enige bron van inkomsten. De vereniging ontvangt geen subsidies.

De Algemene ledenvergadering is tot nader order opgeschort.

Uiteraard blijven wij de landelijke en lokale ontwikkelingen volgen. Mochten er wijzigingen zijn, dan brengen wij jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Chr. Gymnastiekvereniging DOS Alphen aan den Rijn


Hierbij nog enkele belangrijke links:

 1. Berichtgeving RIVM
  https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 2. Berichtgeving Rijksoverheid
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport
 3. Berichtgeving NOC*NSF
  https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten
 4. Berichtgeving KNGU
  https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus
 5. Berichtgeving Gemeente Alphen aan den Rijn
  https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Inhoud_homepage_Inwoners_en_bedrijven/