Gezocht: Twee leuke en goede bestuurscollega’s

Op de komende Algemene Ledenvergadering van DOS op 20 maart 2017 dienen 2 nieuwe bestuursleden te worden gekozen, ter vervanging van de twee interim bestuursleden, namelijk de voorzitter en een algemeen bestuurslid. Vanaf de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering van maart 2016 bestaat het huidige bestuur uit 7 vast gekozen bestuursleden en 2 tijdelijk gekozen interim bestuursleden. Deze laatstgenoemde twee beëindigen in maart 2017 hun werkzaamheden.

 

De zittende 7 bestuursleden van DOS zoeken een opvolger voor de interim bestuursleden:

Een voorzitter en een algemeen bestuurslid.

 

Wat voor een type voorzitter zoeken wij?

De nieuwe voorzitter is een betrouwbare en open manager, die enthousiast het bestuur en alle trainsters en trainers ondersteunt bij hun inzet voor onze vereniging DOS.

De nieuwe voorzitter begrijpt hoe mensen in elkaar zitten, hoe goede samenwerking binnen het bestuurlijk en technisch kader tot stand komt en in stand blijft en speelt daarin een stimulerende rol. Een voorzitter die weet wat er bij het besturen van een grote sportvereniging komt kijken. Die samen met de collega-bestuursleden een duidelijke visie formuleert. Die het geheel overziet. En een voorzitter die energie en vertrouwen geeft en een bindende rol speelt binnen de vereniging. De nieuwe voorzitter is er, evenals de huidige bestuursleden, van overtuigd dat samenwerking en een actiegerichte instelling tot het beste resultaat leidt.

Zo iemand moet toch wel te vinden zijn bij al die ouders en oudere leden?

Aarzel niet, gun jezelf zo’ n leuke uitdaging.
Neem in ieder geval contact op met een bestuurslid of een trainster/ trainer. En de huidige interim wil je graag alles vertellen over ons en de vereniging.

 

En wat voor een type algemeen bestuurslid zoeken wij?

Het nieuwe algemeen bestuurslid is een betrouwbare en enthousiaste persoon, die gemakkelijk inzetbaar is voor verschillende taken binnen het bestuur: van het mede organiseren van activiteiten tot het begeleiden van activiteitencommissies. Het nieuwe algemeen bestuurslid speelt een goede rol bij het stimuleren en ondersteunen van de vele vrijwilligers van jong tot oud. Hij of zij vindt het fijn om met andere bestuursleden en de trainsters en trainers samen te werken. Het nieuwe bestuurslid is er, evenals de huidige bestuursleden, van overtuigd dat samenwerking en een actiegerichte instelling tot het beste resultaat leidt.

Ook voor dit bestuurslid geldt:
Zo iemand moet toch wel te vinden zijn bij al die ouders en oudere leden?

Aarzel niet, gun jezelf zo’ n leuke uitdaging.
Neem in ieder geval contact op met een bestuurslid of een trainster/ trainer. En de huidige interim wil je graag alles vertellen over ons en de vereniging.

 

Het DOS-bestuur