Nieuwe toestellen

In het DOS-Sporthome zie je naast de rode kleur van de toestellen een blauwe kleur. Dat is de kleur van de nieuwe toestellen en matten die het bestuur van het DOS-Sporthome heeft aangeschaft. Na 15 jaar intensief gebruik zijn veel toestellen en matten aan vernieuwing toe. Het is de bedoeling om binnen enkele jaren alle rode toestellen en matten te vervangen door blauwe.

Ruud van den Broecke, voorzitter van het bestuur van het DOS-Sporthome, hoopt door zuinig beheer en veel verhuur van de turnhal ieder jaar geld opzij te kunnen zetten voor nieuwe materialen. Daar is de veiligheid mee gediend en het ziet er mooi uit.


Namens gymnastiekvereniging D.O.S. heeft voorzitter Ruud Westerveld de toestellen in ontvangst genomen. Met het nieuwe materiaal kunnen de leden optimaal turnen.