UPDATE 4 – CORONA VIRUS

4 april 2020

Beste leden en ouders van leden,

Op dinsdag 31 maart 2020 is door de overheid bepaald, dat de vanwege het coronavirus opgelegde maatregelen verlengd zullen worden tot en met 28 april 2020. Bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni 2020 niet toegestaan. De wedstrijden zijn door de KNGU al eerder voor de rest van het seizoen afgelast. Als vereniging blijven wij de richtlijnen en adviezen van het RIVM, de KNGU en het NOC*NSF volgen.

Op dit moment kan nog geen volledig beeld gevormd worden in hoeverre de vereniging van de aangeboden noodvoorzieningen gebruik kan maken en of de zaalhuur verlaagd of kwijtgescholden wordt. Hierdoor zijn wij met het oog op de doorlopende kosten genoodzaakt om de contributie voor het 2e kwartaal gewoon in rekening te brengen.

Voor de vereniging vormt de contributie de enige bron van inkomsten. Het wegvallen hiervan zou er toe kunnen leiden, dat het voortbestaan van de vereniging in gevaar komt.

Het inschrijfgeld van de Turn & Fundag van 28 maart 2020 zal worden terugbetaald op de factuur van de contributie van het 2e kwartaal.

In de loop van dit kwartaal zal duidelijk worden wat er aan financiële compensatieregelingen aan de vereniging wordt toegekend. Pas dan kan bepaald worden wat wij als korting op de contributie naar rato van de gemiste lesuren in het 3e kwartaal kunnen doorberekenen aan onze leden.

Daarnaast zal ons trainersteam de leden online of via direct contact per mail of app trainingen aanbieden in de vorm van opdrachten, filmpjes en/of challenges om op deze manier toch fit te blijven.

Uiteraard hopen wij, dat de lessen zo spoedig mogelijk hervat kunnen worden. Zodra daar meer over bekend wordt, kan bekeken worden of er mogelijkheden zijn om extra activiteiten voor onze leden in te plannen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Chr. Gymnastiekvereniging DOS Alphen aan den Rijn

Hierbij nog enkele links naar belangrijke informatie en beweegtips:

 1. Berichtgeving RIVM
  https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 2. Berichtgeving Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
 3. Berichtgeving NOC*NSF https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
  https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/sport-en-beweegadviezen-in-tijden-van-het-coronavirus
 4. Berichtgeving Gemeente Alphen aan den Rijn
  https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Inhoud_homepage_Inwoners_en_bedrijven/Coronavirus/Nieuws_updates_maatregelen_Alphen_aan_den_Rijn
 5. Berichtgeving KNGU
  https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
 6. Dutch Gymnastics at Home Challenge
  https://dutchgymnastics.nl/dutch-gymnastics-at-home
 7. Nijntje Beweegtips voor Thuis
  https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/tips-voor-thuis/
 8. Facebookgroep DG The Crew
  https://www.facebook.com/groups/dgthecrew/
 9. Fit met Team NL
  https://teamnl.org/fitmetteamnl-kids

  N.B. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief, stuur dan een berichtje naar info@dos-alphen.nl