UPDATE 5 – CORONA VIRUS

Beste leden en ouders van leden,

Op dinsdag 21 april 2020 is door de overheid bepaald, dat de vanwege het coronavirus opgelegde maatregelen verlengd zullen worden tot en met 19 mei 2020. Vanaf 29 april 2020 krijgen kinderen tot en met 18 jaar meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel onder begeleiding. De KNGU onderzoekt op dit moment het precieze kader waarbinnen er lessen kunnen worden aangeboden. Uiteraard volgt de vereniging de richtlijnen en adviezen van het RIVM, VWS, gemeente, de KNGU en het NOC*NSF op.

De regie bij het weer openstellen van buitensportaccommodaties voor de jeugd ligt bij de gemeente die daar afspraken over maken met de clubs en sportparken. Deze georganiseerde jeugdsportactiviteiten kunnen in overleg met de gemeente ook in de openbare buitenruimte plaatsvinden. Daarom is navraag bij de gemeente gedaan wat lokaal de voorwaarden hiervan zijn. De kleedkamers en kantine blijven sowieso gesloten en het is aan ouders en andere belangstellenden niet toegestaan om eventuele lessen bij te wonen.

Er zijn veel vragen binnengekomen naar aanleiding van het versturen van de facturen voor de contributie van het 2e kwartaal. Hierdoor is duidelijk geworden dat veel leden de nieuwsbrieven die wij op 13 maart, 18 maart, 22 maart en 5 april 2020 verstuurd hebben, helaas niet ontvangen hebben. Daarnaast is deze informatie gedeeld op onze website. Daarom is besloten om deze nieuwsbrief voor de zekerheid op twee manieren naar de leden te mailen om zo iedereen van de actuele situatie op de hoogte wil brengen.

Allereerst willen wij een klein misverstand uit de wereld helpen. In tegenstelling tot wat gedacht wordt, is de vereniging geen eigenaar van het DOS Sporthome. De vereniging huurt de accommodatie van de stichting die het gebouw beheert. Helaas is het op dit moment nog steeds niet duidelijk in hoeverre de zaalhuur verlicht kan worden. De gemeente laat de huur van de Oude Wereld en Batenstein gedurende de opgelegde beperkingen vervallen.

Inmiddels zijn er een aantal aanvragen gedaan voor financiële steun, maar begin april 2020 was nog niet bekend in hoeverre deze steun ook wordt toegekend. Daar de contributie de enige vaste bron van inkomsten voor de vereniging vormt, is de vereniging genoodzaakt om de contributie voor het 2e kwartaal in rekening te brengen. Hierbij doet het bestuur net zoals de minister-president een beroep op de solidariteit van de leden.

Het lidmaatschap vormt de juridische relatie tussen de vereniging en de leden. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan, staat dat los van de contributie. Het onderbreken van de lessen is geen vrije keuze geweest van de vereniging, maar het gevolg van een opgelegde maatregel van overhand. Dat is een juridische overmacht voor ons als vereniging.

In de vorige nieuwbrief is aangegeven dat op het moment dat duidelijke is hoe de vereniging er in de loop van het 2e kwartaal financieel voor staat, pas bepaald kan worden welke korting op de contributie naar rato van het aantal gemiste lesuren in het 3e kwartaal doorberekend zou kunnen worden aan de leden. Indient dit financieel niet mogelijk is, is dit geenszins een verplichting.

Daarnaast zal ons trainersteam de leden online of via direct contact per mail of app trainingen aanbieden in de vorm van opdrachten, filmpjes en/of challenges om op deze manier toch fit te blijven. Belangrijk hierbij is, dat het gezond verstand gebruikt wordt en dat er goed geluisterd wordt naar het eigen lichaam. Veiligheid gaat voor alles. Ga zeker geen dingen uitproberen die buiten het eigen lichamelijk vermogen liggen. De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijke klachten, ontstaan door het uitvoeren van de gedeelde oefeningen.

Zoals bij alle lichamelijke oefeningen, kan het onjuist uitvoeren van een oefening leiden tot blessures en letsel aan spieren, gewrichten, pezen en banden. Stop bij pijn en neem indien nodig contact op met de eigen huisarts of fysiotherapeut.

Uiteraard hopen wij, dat de lessen voor alle leden zo spoedig mogelijk hervat kunnen worden. Zodra daar meer over bekend wordt, kan eveneens bekeken worden of er mogelijkheden zijn om extra activiteiten voor onze leden in te plannen. Uiteraard zijn aan deze activiteiten geen kosten verbonden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Chr. Gymnastiekvereniging DOS Alphen aan den Rijn

N.B. Wilt u op de hoogte blijven van onze updates over het coronavirus en ontvangt u nog geen nieuwsbrief, stuur dan een berichtje naar: info@dos-alphen.nl

Hierbij nog enkele links naar belangrijke informatie en beweegtips:

Berichtgeving RIVM
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Berichtgeving Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Berichtgeving NOC*NSF 
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/04/kabinet-geeft-jeugd-de-ruimte-om-te-sporten
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/sport-en-beweegadviezen-in-tijden-van-het-coronavirus

Berichtgeving Gemeente Alphen aan den Rijn
https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Inhoud_homepage_Inwoners_en_bedrijven/Coronavirus/Nieuws_updates_maatregelen_Alphen_aan_den_Rijn

Berichtgeving KNGU 
https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen

Dutch Gymnastics at Home Challenge
https://dutchgymnastics.nl/dutch-gymnastics-at-home

Nijntje Beweegtips voor Thuis
https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/tips-voor-thuis/

Facebook-groep DG The Crew
https://www.facebook.com/groups/dgthecrew/

Fit met Team NL
https://teamnl.org/fitmetteamnl-kids