Van het bestuursfront

Het kopje boven deze tekst klinkt wat dreigend. Een front doet denken aan slecht weer met donkere wolken in de vakantie. Dan wil je juist droog weer met een zon en mooie wolkenpartijen.

Ik wil u deelgenoot maken van enkele bestuurszaken. Onze secretaris, Margreet Bothof, heeft afscheid genomen. Zij heeft een aantal jaren het secretariaatswerk op voortreffelijke wijze gedaan. Hulde! Op onze oproep om deze taak te gaan doen is geen reactie gekomen. Daarom hebben we de vacature intern opgelost: Ons bestuurslid Mireille de Koeyer heeft deze taak op zich genomen. Continuïteit gewaarborgd. Probleem opgelost? Niet helemaal.
We zoeken iemand met ervaring in administratie die een deel van het werk van de secretaris wil gaan doen. Je bent geen bestuurslid, maar ondersteunt het bestuurswerk. Dat kost ongeveer 4 uur per week.

Onze penningmeester stopt aan het eind van dit, dan zit zijn “ambtstermijn “ er op. We zoeken al enige tijd een opvolger (m/v). Het werk van de penningmeester wordt gedaan door drie personen. Een persoon verzorgt de ledenadministratie en een tweede persoon verzorgt de boekhouding. Die twee taken zijn in goede handen. Nu zoeken we iemand met kennis van financiële zaken die de begrotingen, de beleidsmatige kant verzorgt. Dat vraagt ongeveer 6 uur per week.

Doordat Mireille de Koeyer secretaris is geworden, is er wel een vacature “Evenementen”. Dit bestuurslid onderhoudt het contact met vrijwilligers die binnen onze vereniging activiteiten organiseren. Je kunt denken aan: het D.O.S. feest, de jubilarissenhuldiging, een turnwedstrijd, enz. D.O.S. is een actieve vereniging waar veel gebeurt en daar is overleg voor nodig om dat te stroomlijnen. Een functie waarbij je het soms druk hebt en dan is het weer rustig.

We streven er naar om taken te delen. Het werkt plezieriger, je hoeft niet alles alleen te doen, je kunt nog eens overleggen met elkaar. Het resultaat is dat meer mensen minder werk doen. De ideale situatie.

Neem contact op met een bestuurslid of direct met de voorzitter: Ruud Westerveld, tel 06-12536402. Je kunt me ook op donderdag tussen 18.30 en 21.30 in de turnzaal van het DOS-Sporthome vinden. Ik ben te herkennen aan een grijze snor.

Ruud Westerveld, voorzitter.
ruud@dos-alphen.nl