Werk in uitvoering

Op dit moment wordt er in het DOS-Sporthome gewerkt aan verbetering van de fitness-ruimte, gelegen tussen de turnhal en de sportzaal. De vloer wordt uitgevlakt om meer ruimte te maken voor dans, gymnastiek en fitness. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk buiten de lesuren gedaan. Maar enige overlast valt niet te voorkomen. Wij vragen daar begrip voor. Het DOS-Sporthome wordt mooier.