ALGEMENE LEDENVERGADERING – Dinsdag 16 juni 2020

Uitnodiging

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BESTUURSWISSEL

Dinsdag 16 juni 2020, 20.00 uur – DOS Sporthome

Het bestuur van de gymnastiekvereniging DOS Alphen aan den Rijn nodigt de leden van 16 jaar en ouder en vertegenwoordigers van jongere leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 juni 2020, aanvang 20.00 uur, in het DOS Sporthome, Dillenburg 4 te Alphen aan den Rijn binnen in de grote turnzaal.

Ondanks de beperkingen als gevolg van de Covid-19 maatregelen zijn er vanuit NOC/NSF en de plaatselijke noodverordening mogelijkheden tot het houden van een algemene ledenvergadering. Dit is nodig, juist in deze tijd, omdat er nieuwe bestuursleden zijn die het stokje van het aftredende bestuur graag willen overnemen. Daar is jullie instemming voor nodig!

Graag stellen wij u tijdens de ALV van 16 juni a.s. voor aan de nieuwe bestuursleden:
Joep Aalders (voorzitter)
Chantal Buurman (secretaris)
Jonathan Truijers (penningmeester – zittend/blijvend)
Elsbeth Siegers (algemeen lid)
Anna Boers (algemeen lid)

Desalniettemin zou het fijn zijn als er ook vanuit de disciplines Dans en Recreatie, Freerunning, nog mensen opstaan die het bestuur willen aanvullen, zodat alle groepen vertegenwoordigd zijn.

Aftredende bestuursleden zijn:
Esther Bloemen
Miwande Thomas
Diane Kroeskamp

Daarnaast betreft het ook de reguliere jaarlijkse ledenvergadering, waarin wij terugkijken op alle activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2019 en waarin wij vanzelfsprekend ook vooruitkijken met de begroting voor kalenderjaar 2020.

Het bestuurt stelt het op prijs de leden en/of de jeugdlid vertegenwoordigers te ontmoeten.

De stukken zijn op aanvraag en op de vergadering beschikbaar.

Het bestuur,
Esther Bloemen
Miwande Thomas
Jonathan Truijers
Diane Kroeskamp

RSVP voor 16 juni i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen per e-mail: info@dos-alphen.nl


LET OP: Iedereen dient zich te alle tijden te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Naast het advies wanneer je thuis dient te blijven hanteren wij onderstaande regels m.b.t. deze ALV:
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek DOS Sporthome en ga thuis naar het toilet;
• schud geen handen en vermijd het aanraken van je gezicht;
• kom niet eerder dan 19.50 uur aan bij DOS en ga direct na de ALV naar huis;
• er zal gezorgd worden voor 1,5m 1-richtingsverkeer looproutes en desinfecterende handgel;
• toiletten, kleedkamers en de kantine zijn gesloten;
• er kunnen maximaal 100 personen aanwezig zijn bij deze ALV;