Aanvang trainingen seizoen 2020-2021

Alphen aan den Rijn, 8 september 2020

Geachte leden en ouders van leden,

Na de zomervakantie zijn wij gestart met de trainingen in zowel het DOS Sporthome, als ook De Oude Wereld en De Batenstein volgens het nieuwe lesrooster. Het is ontzettend leuk om zoveel vertrouwde, maar ook nieuwe gezichten te zien. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om gratis en geheel vrijblijvend twee proeftrainingen te volgen. Het is niet noodzakelijk om een afspraak te maken. Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar info@dos-alphen.nl.

Voor de locatie Oude Wereld geldt, dat de sporthal niet langer meer bereikbaar is via de ingang van het Wijkcentrum, maar via ingang aan de andere zijde van het pand. Dus via het schoolplein voor de onderbouw van OBS De Wereldwijzer aan de Vuurlaan tegenover Kinderdagverblijf De Toverballenboom. De kleedkamers en tribunes in de Oude Wereld blijven voorlopig gesloten, dus kleed je thuis alvast om.

Vanwege het coronavirus zullen we nog wel rekening houden met enkele door de overheid opgelegde maatregelen. Hierbij moet gedacht worden aan gecontroleerde toegang voor sporters, thuis omkleden, handen wassen, verplichte looproutes, vaste kleedkamerindeling, extra schoonmaak van de gebruikte toestellen etc. De lessen zullen iets eerder stoppen om het aantal aanwezigen zo goed mogelijk te beperken en te spreiden. Met de inzet en bijdrage van al onze leden moet dit zeker gaan lukken.

Voor iedereen geldt, gebruik je gezond verstand en houd je aan de richtlijnen. Blijf bij ziekte, verplichte thuisquarantaine of in afwachting van de uitslag van een coronatest thuis. Als vereniging, maar ook als trainers en leden zit niemand te wachten op een verplichte sluiting bij een corona-uitbraak.

Vooralsnog blijft het voor ouders en andere belangstellenden niet mogelijk om de binnensportaccommodaties te betreden. De leden worden 5 minuten voor aanvang binnen gelaten door de trainer of een vrijwilliger. Kom dus op tijd en houd er rekening mee, dat het aanbellen de andere lessen verstoort. Mocht iemand willen helpen bij het gecontroleerd binnen laten van de leden, meldt je dan aan bij de eigen trainer zodat hij/zij zich volledig kan focussen op het verzorgen van de training(en).

Helaas hebben Joris, Lonneke en Natascha ons aan het eind van het vorige seizoen verlaten wegens andere verplichtingen en omstandigheden. Uiteraard bedanken wij hen hartelijk voor hun inzet voor de vereniging. Gelukkig zijn Jesse, Merel en Marjan bereid gevonden om hun lessen op te vangen. Echter door hun persoonlijke agenda zijn een aantal lessen verplaatst. Wij begrijpen dat dit voor sommigen erg vervelend kan zijn. Maar als de keuze is om een les volledig te schrappen of om deze te verplaatsen, dan kiezen wij voor de laatste optie.

Dan willen wij nog even kort terugkomen op alle negatieve berichten over misbruik binnen de turnsport die de afgelopen periode in de media zijn verschenen. Uiteraard betreuren wij dit zeer en wij hopen op passende maatregelen vanuit de KNGU om dergelijke praktijken in de toekomst uit te sluiten. Bij ons als verenging staat het plezier voorop en hopen wij alle leden een veilige omgeving te bieden om zich positief te ontwikkelen.

Van onze wedstrijdsporters wordt wel meer verwacht op het gebied van inzet, discipline en doorzettingsvermogen. Dit is onlosmakelijk verbonden aan wedstrijdsport op een hoger niveau, maar dit moet wel passen binnen de richtlijnen en regels van zowel de vereniging als de KNGU met betrekking tot omgang met elkaar, veiligheid en toestellen. De vereniging beschikt ook al jaren over twee vertrouwenspersonen mocht hier behoefte aan zijn.

Tot slot wensen wij iedereen ontzettend veel sportplezier!

Met vriendelijke groet,

Bestuur DOS Alphen aan den Rijn