Algemene ledenvergadering

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Maandag 1 juli 2019, 20.00 uur DOS Sporthome

Het bestuur van de gymnastiekvereniging DOS Alphen aan den Rijn nodigt de leden van 16 jaar en ouder uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 1 juli 2019, aanvang 20.00 uur, in het DOS Sporthome, Dillenburg 4 te Alphen aan den Rijn.
Het betreft de reguliere jaarlijkse ledenvergadering, waarin wij terugkijken op alle activiteiten van het afgelopen kalenderjaar 2018 en vanzelfsprekend ook vooruit kijken met de begroting voor 2019.
Het bestuurt stelt het op prijs de leden of de jeugdlid-vertegenwoordigers te ontmoeten. Vanzelfsprekend is er na afloop tijd om elkaar nader te leren kennen en idee├źn uit te wisselen.
De stukken zijn op aanvraag en op de vergadering beschikbaar.

Het bestuur,
Esther Bloemen
Miwande Thomas
(Jonathan Truijers)
Diane Kroeskamp

AGENDA
Algemene Ledenvergadering gymnastiekvereniging DOS op 1 juli 2019

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Aftredende bestuursleden en benoeming nieuw bestuurslid.
4. Ingekomen stukken voor deze jaarvergadering
5. Notulen van de reguliere algemene ledenvergadering in 2018
6. Algemeen jaarverslag 2018
7. Jaarverslag van de Stichting DOS Sporthome
8. Financieel jaarverslag 2018
9. Verslag kascontrolecommissie over het financieel jaarverslag 2018
10. Vaststelling begroting 2019
11. Benoeming kascontrolecommissie voor ALV 2020
12. Rondvraag en sluiting