Hervatting binnentrainingen

30 juni 2020  

Beste leden en ouders van leden,

De afgelopen weken hebben de leden in aangepaste vorm buiten kunnen trainen. Dat was natuurlijk even omschakelen. Wij zijn daarom de gemeente Alphen aan den Rijn, Stichting DOS Sporthome, Alphense Boys en AAV’36 erg dankbaar voor de geboden mogelijkheden om buiten te kunnen trainen.

Naar aanleiding van de persconferentie van 24 juni 2020 zijn er behoorlijk wat versoepelingen aangekondigd en kan er onder strikte voorwaarden weer binnen worden gesport. Dat klinkt heel erg eenvoudig, maar daar hangen toch wel een aantal voorwaarden aan vast.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • toestemming van de gemeente met de kanttekening dat de laatste protocollen pas op 29 juni 2020 bekend waren;
 • strenge regels met betrekking tot de ventilatie en het maximaal aantal sporters per trainingsruimte;
 • in acht name van richtlijnen en hygiëneregels van het RIVM inclusief een gezondheidscheck voor zowel sporters als leden;
 • duidelijke looproutes binnen het gebouw;
 • buiten de trainingszalen geldt voor iedereen vanaf 18 jaar 1,5 m afstand;
 • een kwartier ruimte tussen de lessen voor het reinigen van de gebruikte toestellen en materialen;
 • gebruik van de blokkenkuil is voorlopig nog niet toegestaan;

Alles bij elkaar komt er dus behoorlijk wat bij kijken om de trainingen in de zaal te kunnen hervatten. Aangezien het kort op de zomervakantie is, heeft het bestuur besloten om tot de zomervakantie buiten te blijven trainen volgens het huidige lesrooster voor de buitentrainingen voor de meeste groepen.

Bij wijze van proef en in overleg met de Stichting DOS Sporthome zal tot aan de zomervakantie gestart worden met de trainingen van de turnselecties in de turnhal, zodat de protocollen in de praktijk getest kunnen worden. Er is gekozen voor deze groepen, omdat dit kleine groepen zijn met een vaste samenstelling waarbij de trainingsinhoud volkomen aangepast kan worden aan de huidige voorschriften. Na de zomervakantie hopen wij de lessen weer volgens het normale lesrooster te kunnen hervatten met misschien hier en daar nog een kleine aanpassing. Een en ander is afhankelijk van de dan geldende situatie.

Met vriendelijke groet, Bestuur DOS Alphen aan den Rijn

Algemene richtlijnen van het RIVM:

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 meter met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na het bezoek sportlocatie;
 • schudt geen handen.

Aanvullende richtlijnen Gymn.vereniging DOS en St. DOS Sporthome:

 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de training; de trainer opent de toegangsdeur (de deur mag niet op vrije inloop blijven staan);
 • reinig bij binnenkomst de handen bij de hygiënezuil;
 • reinig na bezoek toilet de handen met water en zeep en bij de hygiënezuil;
 • volg de looproutes in de accommodatie en denk om 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar en ouder in de gangen, toiletten en kleedruimtes;
 • volg in de zaal de regels met betrekking tot gebruik van de toestellen en materialen van de stichting en eigen trainers op en help aan het eind van de training de gebruikte toestellen en materialen te reinigen;
 • voorlopig zijn geen toeschouwers en andere belangstellenden toegelaten in de accommodatie.