Nieuw lesrooster nav persconferentie 26 november

Beste leden van DOS,

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november heeft het kabinet, vanwege de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames, wederom nieuwe maatregelen afgekondigd, bovenop die van 12 november.

Na de persconferentie zijn de trainers en trainsters gezamenlijk op zoek gegaan naar mogelijkheden om onze geliefde gymsport te kunnen blijven beoefenen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw rooster dat via de train(st)ers gedeeld zal worden. We hebben gestreefd naar een zo compleet mogelijk rooster binnen de beperkingen die er zijn.

We zijn blij dat we het merendeel van de lessen kunnen blijven aanbieden! We vragen uiteraard wel dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden; houdt 1,5m afstand, gebruik het mondkapje waar dat verplicht is, was/desinfecteer je handen, blijf thuis en laat je testen bij klachten. 

Wij vragen begrip voor de wijzigingen in het rooster die de komende week zullen worden doorgevoerd en hopen iedereen in goede gezondheid te mogen begroeten in onze lessen!

Namens het bestuur,

Joep, Jonathan en Elsbeth