UPDATE 3 – CORONA VIRUS – contributie en vaste lasten

19 maart 2020

Beste leden en ouders van leden,

De maatregelen ter bestrijding van het corona-virus raken iedereen in Nederland, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus, zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen. NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

Bij deze willen wij de leden ook vragen om de contributie door te betalen, zodat de vereniging de vaste lasten kan door betalen. Onder de kosten vallen onder andere de zaalhuur, schoonmaakkosten en vergoedingen aan trainers. Mocht door eventuele compensatieregelingen blijken, dat wij de leden voor de periode dat zij niet hebben kunnen trainen tegemoet kunnen komen, dan bieden wij de keuze om hier gebruik van te maken of om deze gelden als extra ondersteuning voor de vereniging te zien.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Chr. Gymnastiekvereniging DOS Alphen aan den Rijn

Hierbij nog enkele belangrijke links:

 1. Berichtgeving RIVM
  https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 2. Berichtgeving Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland
  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport
 3. Berichtgeving NOC*NSF
  https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten
 4. Berichtgeving KNGU
  https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus
 5. Berichtgeving Gemeente Alphen aan den Rijn
  https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Inhoud_homepage_Inwoners_en_bedrijven/Coronavirus/Nieuws_updates_maatregelen_Alphen_aan_den_Rijn